Elders and oversight

Jimmy Seibert

Jimmy Seibert

Senior Pastor / Elder

Carl Gulley

Carl Gulley

Lead Pastor

Laura Seibert

Laura Seibert

Staff Pastor

Jeff Abshire

Jeff Abshire

Chief of Staff / Elder

Danny Mulkey

Danny Mulkey

Adult Pastor / Elder

Pat Murphy

Pat Murphy

Director of Development / Elder

Mark Owen

Mark Owen

Elder

Susan Peters

Susan Peters

Impact Waco Director / Women's Pastor

Drew Steadman

Drew Steadman

U.S. Director

Don Steadman

Don Steadman

Global Director

Margie Atwood

Margie Atwood

Advisor

Charles Davis

Charles Davis

Advisor

Joe Ewen

Joe Ewen

Advisor

Gus Hunter

Gus Hunter

Advisor

Floyd McClung

Floyd McClung

Advisor

Janine Parrish

Janine Parrish

Advisor

Ron Parrish

Ron Parrish

Advisor

Pastoral Leaders for Adults and Children

Vincent Carpenter

Vincent Carpenter

Adult Pastor

Penny Allison

Penny Allison

Adult Pastor

Estevan Andrade

Estevan Andrade

Overseer of Prayer & Prophetic Ministry

Weston Nichols

Weston Nichols

Adult Pastor

David Karnes

David Karnes

Antioch Español Pastor

James Mark Gulley

James Mark Gulley

Worship Pastor

Chase Moore

Chase Moore

Young Adult Pastor

Luke Whyte

Luke Whyte

College Pastor

Sean Jones

Sean Jones

Youth Pastor

Shannon Jones

Shannon Jones

Associate Youth Pastor

Ben Glen

Ben Glen

Kids Ministry Director

Shawn Dunn

Shawn Dunn

Kids Pastor